Заявление от Физическо лице до от 02.04.2024

Рег. №: 1712068462-02.04.2024 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 02.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

Колко служители от ГДО и ГДИН са ползвали ученически отпуск в периода от 01.10.2019г. до 15.03.2024г? Моля информацията да ми бъде представена поотделно за двете дирекции. Благодаря Ви предварително!

12

Дата Процес
02.04.2024 17:45 Изпратено към деловодна система
02.04.2024 17:34 Подаване на заявление
03.04.2024 09:45 Потвърждение от деловодна система