Заявление от Физическо лице до от 02.04.2024

Рег. №: 1712068641-02.04.2024 | Главна дирекция "Охрана" | Одобрено | Дата на подаване: 02.04.2024 | Срок:18.04.2024

Физическо лице |

Колко служители от ГДО и ГДИН са ползвали ученически отпуск в периода от 01.10.2019г. до 15.03.2024г? Моля информацията да ми бъде представена поотделно за двете дирекции. Благодаря Ви предварително!

Решение


Дата: 11.04.2024

17

Дата Процес
02.04.2024 17:45 Изпратено към деловодна система
02.04.2024 17:37 Подаване на заявление
04.04.2024 00:00 Потвърждение от деловодна система
11.04.2024 12:38 Крайно решение (Одобрено)