Заявление от Юридическо лице до от 16.01.2024

Рег. №: 1712123567-03.04.2024 | Агенция за държавна финансова инспекция | Неодобрено | Дата на подаване: 16.01.2024 | Срок:

Юридическо лице |

Копие от доклад № ДИД1-СФ-18/05.07.2023 г. от извършена финансова инспекция на "Държавна консолидационна компания" ЕАД

Решение


Дата: 03.04.2024

Решение № ЗИ-01-9-(4)/02.04.2024 г. на директора на АДФИ за отказ от предоставяне на достъп до доклад № ДИД1-СФ-18/05.07.2023 г. и заключението към него, отразяващи резултатите от извършена финансова инспекция на "Държавна консолидационна компания" ЕАД.


Документи:

1 Заявление № ЗИ-01-9/16.01.2024 г.
2 Решение № ЗИ-01-9-(4)/02.04.2024 г.

20

Дата Процес
03.04.2024 08:52 Крайно решение (Неодобрено)