Заявление от Юридическо лице до от 11.03.2024

Рег. №: 1712125093-03.04.2024 | Агенция за държавна финансова инспекция | Одобрено | Дата на подаване: 11.03.2024 | Срок:

Юридическо лице |

Доклад № ДИД7-РЗ-5/19.08.2022 г. от извършена финансова инспекция на Областна администрация Разград

Решение


Дата: 03.04.2024

Решение № ЗИ-01-21-(4)/02.04.2024 г. на директора на АДФИ за предоставяне на достъп до доклад № ДИД7-РЗ-5/19.08.2022 г. и заключението към него, отразяващи резултатите от извършена финансова инспекция на Областна администрация Разград


Документи:

1 Заявление № ЗИ-01-21 от 11.03.2024 г.
2 Решение № ЗИ-01-21-(4) от 02.04.2024 г.
3 Доклад № ДИД7-РЗ-5/19.08.2022 г.
4 Заключение към доклад № ДИД7-РЗ-5 от 19.08.2022 г.

9

Дата Процес
03.04.2024 09:18 Крайно решение (Одобрено)