Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712128716-03.04.2024 | Общинска администрация - Столична община | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

Здравейте,

Надявам се да бихте могли да потвърдите провеждането на ревизия от страна на Столична община, дирекция "Общински приходи", отдел "Ревизии и събиране на взимания", на Софийска митрополия/Софийска епархия (ЕИК: 131171655), която започна около 20 декември 2023 г.Ако такава действително се провежда, надявам се да бихте могли да отговорите на следните запитвания:

1. На какъв етап е тя?

2. Установени ли са задължения от страна на Софийска митрополия за "Данък недвижими имоти" и "Такса битови отпадъци" и ако да в какъв размер са те?

3. Установени ли са всички имоти на Софийска митрополия/Софийска епархия на територията на град София? Ако да– колко са те на брой?

4. За имотите на Софийска митрополия/Софийска епархия намиращи се в град София - Колко от отдадените под наем/ползващи се от други физически или юридически лица има съществуващи договори за наем? На каква сума възлизат общо всички договори за наем?

Благодаря Ви предварително!

С уважение,

Антон Чепилски

Репортер "Капитал"м:0896716144

13

Дата Процес
03.04.2024 10:18 Подаване на заявление