Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712138597-03.04.2024 | Министерски съвет и неговата администрация | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

Здравейте,

Бихте ли могли да предоставите отчетите за последните 5 години предоставени от БПЦ до Дирекция "Вероизповедания"?

Можете ли да поясните дали след взимането на решение в края на 2019 г. да се вдигне субсидията от бюджета на Република България за вероизповеданията дали впоследтвие са предсотавяни детайли данни за изплащането на заплатите на свещеннослужителите? Тоест дали има ясна проследимост на парите за заплати на свещенниците, за които са предназначени субсидиите от бюджета на Република България. Ако не - защо?

Можете ли също така да поясните дали след като редовните заплати на свещеннослужителите (свещенниците) се изплащат от бюджета на Република България от 2020 г. насам дали те са подлежащи на изискванията спрямо ЗДОИ? Ако не са - каква е причината за това?

Какъв е методът на изплащане на заплатите на свещеннослужителите? Директно ли се изплащат на заетите лица или сумите се превеждат на митрополиите, които впоследствие извършват заплащанията? Колко често се прави това? Има ли мерки за превенция на злодеяния като например местната епархия(митрополия) да не изплаща дължимите суми на свещеннослужещите с цел назидание или наказание? Ако не - защо?

Благодря Ви предварително.

10

Дата Процес
03.04.2024 13:03 Подаване на заявление
03.04.2024 13:15 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 13:30 Потвърждение от деловодна система