Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712144297-03.04.2024 | Общинска администрация - Кюстендил | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

Желая да получа информация за договори за закупуване на програмно време в електронни медии - регионални и национални, сключени от община Кюстендил от 2022 г. досега: бенефициент, стойност и обхват на договора

12

Дата Процес
03.04.2024 14:38 Подаване на заявление
03.04.2024 14:45 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 15:45 Потвърждение от деловодна система