Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712152133-03.04.2024 | Министерство на външните работи | Препратено по компетентност | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:18.04.2024

Физическо лице |

Моля да ми бъде предоставена информация за общия брой (текущи и закрити, както и етапа на развитие на текущите) производства, водени от Европейската комисия срещу България за установяване на нарушение на правото на ЕС в областта на замърсяването на атмосферния въздух, конкретно свързаните с атмосферното замърсяване с фини прахови частици в страната.

11

Дата Процес
03.04.2024 16:48 Подаване на заявление
03.04.2024 18:15 Изпратено към деловодна система
04.04.2024 08:45 Потвърждение от деловодна система
10.04.2024 09:16 Препращане по компетентност (Министерски съвет и неговата администрация)
Рег. № Нов задължен субект Създаден на Статус
1712729761-10.04.2024 Министерски съвет и неговата администрация 10.04.2024 09:16 Регистрирано/в процес на обработка