Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.