Образци на вътрешни правила за работа по Закона за за достъп до обществена информация

Предложените модели на вътрешни правила за работа по ЗДОИ целят да уеднаквят практиката по прилагането на закона и изпълнението на задълженията по предоставяне на достъп и публикуване на обществена информация от задължените по закон субекти. Правилата са разработени с оглед спецификите на различните институции, съответно – министерства, държавни агенции, териториални звена, областни и общински администрации.