Статистика за подадени заявления по задължен субект, тип заявител и статус